Gabriela+F..png

Gabriela Fortes

Gabriela Fortes har vært lege siden 2008 og er spesialist i nevrologi. Hun har internasjonal erfaring fra Brasil, USA, Portugal og Norge som allmennlege, bedriftslege og nevrolog. Gabriela tilbyr konsultasjoner på norsk, engelsk og portugisisk.

Gabriela tilbyr utredning og behandling av nevrologiske sykdommer som migrene, Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, MS (multippel sklerose), epilepsi, polynevropati, diabetisk nevropati, Amyotrofisk lateralsklerose, insomina, obstruktive apnea, svimmelhet, og oppfølging etter hjerneslag, blant annet. Hun har publisert flere vitenskapelige artikler innenfor nevrologi, og har stor interesse i forebyggende tiltak ved nevrologiske sykdommer og hvordan mat og miljø påvirker hjernen vår.

Gabriela tilbyr også Botox behandling for Migrene.

Priser:

Første konsultasjon, 50 min - 1950;-

Oppfølging, 30 min - 1300;-

Overtid ved konsultasjon, 800;- per 30 min


Erklæringer fra 600;-

Henvisning til spesialisthelsetjenesten 300;-

Sykemelding 200;-

Utsending av epikrise (til andre enn fastlege) 100;-

Botox for Migrene fra 4000;-

Akutt hjelp, ring 113.