Toril Moe.JPG

Toril Moe

Helsehuset har et team som tilbyr fysisk aktivitet som en del av behandlingen, og veiledning rundt temaene kosthold og ernæring. Den positive effekten fysisk aktivitet har på depresjon og andre psykiske utfordringer er godt dokumentert. 

Toril Moe er idrettspedagog med lang erfaring fra arbeid med fysisk aktivitet og psykisk helse. Hun har blant annet arrangert Gaustadløpene i en årrekke, og er sammen med Helsedirektoratet forfatter av tipsheftet Fysisk aktivitet og psykisk helse. Hun har veiledet og holdt en rekke foredrag om tema. 

Monica Drivdal er klinisk ernæringsfysiolog med over 12 års erfaring ved høyspesialisert avdeling for spiseforstyrrelser, og en doktorgrad innen ernæring og leversykdom. 

Torhild T. Hovdal er lege og psykiater med lang erfaring fra arbeid med ivaretakelse av fysisk helse hos mennesker med psykiske lidelser. Hun har bl.a. jobbet ved  høyspesialisert avdeling for spiseforstyrrelser, ved psykosepost og ved kreftavdeling. Hun jobber nå i Helsedirektoratet som rådgiver innenfor dette området.

Teamet tilbyr fysisk aktivitet og veiledning i grupper en kveld/dag i uken, med mulighet for individuell oppfølging mellom hver samling. Hver samling varer 90 min. Det legges til rette for egne grupper med utgangspunkt i ulike utfordringer. 

 

Høsten 2018 starter det opp gruppe ved depresjon (egen gruppe for eldre) og ved overspisningslidelse.

 

Pris: 7500,- for 12 samlinger inkl. tre individuelle samtaler

For mer informasjon og påmelding: post@tverrfagligsenter.no