Knut-Petter+Sætre+Langlo.jpg

Knut-Petter Sætre Langlo

Knut-Petter Sætre Langlo er psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo og NTNU med spesialitet i nevropsykologi og klinisk voksenpsykologi. En nevropsykolog utreder kognisjon, det vil mentale prosesser som hukommelse, oppmerksomhet, språk, visuelle evner, resonnering og planlegging. Ved hjelp av nevropsykologiske tester kan svikt i en eller flere av disse områdene avdekkes. Det er vanlig med kognitiv svikt etter hjerneslag, demens, traumatisk hodeskade og hjernesvulster, ved enkelte utviklingsforstyrrelse som ADHD og autisme, og ved enkelte psykiske lidelser som schizofreni. Nevropsykologisk utredning kan brukes i diagnostikk, og til å måle progresjon, enten dette gjelder forverring eller bedring av kognitive funksjoner. Utredningen er særlig nyttig til å beskrive en persons funksjonsnivå, og kan således brukes til å si noe om arbeidsevne og behov for ulike tiltak.

 

En spesialist i klinisk voksenpsykologi har bakgrunn fra psykisk helsevern, med grundig trening i behandling og utredning av ulike psykiske lidelser. Knut-Petter har jobbet både i poliklinikk, døgnavdeling og BUP, med en rekke psykiske lidelser som angst, depresjon, personlighetsforstyrrelser, rus og psykoser.

 

Knut-Petter har jobbet som psykolog siden 2003. Han har vært spesialist i nevropsykologi siden 2008 og spesialist i voksenpsykologi siden 2016. Ved siden av det kliniske arbeidet har han jobbet i ulike prosjekter, og han vant en fagpris for et forskningsprosjekt i 2016. Knut-Petter har jobbet mest med voksne, men også med barn. Han har erfaring og videreutdanning (B- og C-kurs) i rettspsykiatri. Dessuten har han jobbet for NAV SYAs tidligere nevroteam, i et forskningsprosjekt i samarbeid med NAV og skriver jevnlig spesialisterklæringer for NAV.