Torhild T. Hovdal

Torhild T. Hovdal er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og er spesialist i psykiatri med videreutdanning i kognitiv terapi. Hun har jobbet med psykiske utfordringer og lidelser siden 2005, blant annet ved allmenpsykiatrisk poliklinikk, psykosomatisk avdeling og høyspesialisert avdeling for spiseforstyrrelser.  Hun har  også erfaring som medisinsk faglig rådgiver fra spesialisthelsetjenesten og kommunal sektor. 

Torhild tilbyr samtaler ved livsutfordringer, og kognitiv terapi ved tilstander som angst, depresjon, spiseforstyrrelser og søvnforstyrrelser. Det tilbys rask vurdering og samarbeid med andre instanser ved behov.

Pris for samtale:

1450,- for 45 min.

1800,- for 60 min.

350,- pr. 15 min ved telefonkonsultasjon/attester/konsultasjon med andre o.l.

Torhild underviser også om spiseforstyrrelser, og om psykisk helse hos unge.