Back to All Events

Spor i kroppen etter sår og traumer.

Spor i kroppen etter sår og traumer. 


Kropp og fornemmelser, tanker og følelser er hektet sammen. Våre gode og mindre gode erfaringer er historie, men kan sette spor og komme til uttrykk i kropp og sinn i lang tid etterpå, enten i enkeltsituasjoner eller som et vedvarende mønster. 

Hvordan integrerer vi våre livserfaringer i hverdagen? Finnes det legedom for sår og traumer? Dette er spørsmål uten entydige svar, men som vil bli belyst fra et psykomotorisk perspektiv.Velkommen til temakveld og dialog med psykomotorisk fysioterapeut Kirsti Melkeråen Elgvin.

Fri inngang