Back to All Events

Rettigheter som pårørende.

Pårørende er en viktig ressurs, særlig ved langvarig sykdom. Det kan være tungt å være pårørende og familieomsorgen er ofte også den usynlige omsorgen, som knapt registreres i saksbehandling eller statistikker. Jo sykere pasienten er, desto viktigere er det at pårørende involveres og desto sterkere rettigheter har pårørende.


Velkommen til temakveld og dialog med klinisk sosionom Merethe Friis Huseth og lege Torhild T. Hovdal.
Fri inngang